Utställaravtal Stenmessen Copenhagen

Stenmessen Köpenhamn 13 - 14 - 15 september 2024

Stativ med ett bord på minst 2 meter, kan bokas av företag eller privatpersoner genom att använda online-registrering [LÄNK]

Bindande avtal Avtalet om deltagande i mässan eller om upptagande på väntelistan anses ha ingåtts när utställaren har fyllt i och skickat in anmälningsformuläret via webbplatsen och den ömsesidiga 14-dagars uppsägningstiden har löpt ut.

Priser:

 • Minsta inköp för en tomt är 2 meter. Ett bord är 2 meter långt och 1 meter djupt.
 • Standhyran är 480,00 kr (600,- inkl. 25 % moms) per löpmeter under hela stenmässan.

Efter registreringen kommer du att få betalningslänk under juni månad. Hyran förfaller till betalning den 19 juli.

Rätt till ångerrätt:

 • Inskrivningen är ett bindande avtal med avbokningsalternativen nedan.
 • Avbokningar som görs 90 dagar före mässdagen faktureras inte.
 • Vid avbokning från 90 dagar före installationsdatumet till och med betalningsdatumet debiteras 50% av hyrespriset.
 • Om du avbokar efter sista betalningsdag betalas hela hyresbeloppet. Observera att tidsfristerna även gäller för registreringar som görs strax före mässan.
 • Underlåtenhet att följa ovanstående kan leda till uteslutning från deltagande i Stenmessen Copenhagen - Fyns Stenmesse - Aarhus Sten- og Smykkemesse och Sønderjyske Sten- og Smykkemesse

  Kontrakt ger utställaren rätt till: Försäljning och (eller) utställning av stenar, mineraler, fossiler, (sten)presentartiklar, slipmaskiner, sliptillbehör och andra föremål som kan anses ha anknytning till dessa kategorier. Monterkonstruktionen består av bord om 2 x 1 meter. Minst ett tillgängligt eluttag (inom 15 meter). Strömförbrukning (Max. 50W per meter bord, ENDAST LED-lampor är tillåtna). Stolar finns tillgängliga i hallen.

  Utställaren ansvarar för följande: Varor, dukar, lampor och förlängningssladd(ar) etc. Mässplanen med utställarnas placering kommer att finnas tillgänglig online före mässan och kommer också att anslås på entrédörrarna till hallen.

   • Nedmontering av monter får inte påbörjas före kl. 17.00 på söndagen. Denna punkt måste respekteras, eftersom besökarna betalar inträde och kvaliteten på mässan måste vara optimal från början till slut. Tidigare "synliga" förpackningar kommer att resultera i ett förbud mot framtida deltagande.

   • Skada inte golvet i hallen. Undvik att dra och skjuta lådor etc. över golvet, använd säck eller plattformsvagn. Skador skall omedelbart anmälas till arrangören.

   • Ändringar av bordslayouten och inrättandet av workshops eller demonstrationer kan endast göras efter samråd med arrangören i god tid före mässan.

   • Montern får inte hyras ut eller på annat sätt överlåtas till tredje man. Det förväntas att den som anmäler montern eller dennes anställda också är den/de som står i montern under mässan. Det kan leda till avstängning för båda parter om montern bemannas av personer utan direkt relation och anknytning till anmälarens företag.

   • Landets lagar måste följas och utställaren är ansvarig för att sätta sig in i och följa dessa.

   • Det finns en avfallsbehållare utanför hallens 4 dörrar (i slutet av hallen) och denna måste användas för att städa montern efter mässan. Utställaren måste själv ta hand om sitt skräp. Städning av kvarlämnat skräp faktureras med DKK 500,00 + moms. Papperskorgarna i hallen är inte till för utställarna.

  Ett nattskift kommer att finnas i hallen, torsdag till fredag, fredag till lördag och lördag till söndag.

  Utställaren ansvarar för utställarens varor och utställningsföremål under hela mässan, såväl under som utanför öppettiderna. Utställaren ansvarar för kommersiell ansvarsförsäkring.

  Schema:
  Betalning av monter senast den 19 juli
  Torsdag 13 september, 13:00 - 24:00: Uppbyggnad av montern
  Fredag 14 september 7.30 - 9.45: Bygg upp din monter - 9.45: Vi träffas vid barnområdet och önskar varandra en bra mässa.
  18.15: De utställare som vill träffas i barnområdet och tar ett glas juice, rödvin, vitt vin eller rosé.
  Lördag: 14 september Vi öppnar dörrarna för utställare kl. 8.30
  18.15: De utställare som vill träffas i barnområdet och tar ett glas juice, rödvin, vitt vin eller rosé.
  Söndag 15 september: Vi öppnar dörrarna för utställare kl. 8.30
  23.00: Alla bör nu lämna salen - Vi ses nästa år!

  Stenmässan är öppen för allmänheten 10.00 - 18.00 på fredag och lördag och 10.00 - 17.00 på söndag.

  Varukorg
  sv_SESV
  Bläddra till toppen